DAELIM: ỐP MÁY PHẢI – LỌC NHỚT

1_1_105A

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm
     1 ỐP MÁY NỒI (LY HỢP)
     2 ỐP LỌC NHỚT
     3 RON ỐP LỌC NHỚT
     4 RON ỐP MÁY NỒI (LY HỢP)
     5 LỌC NHỚT  DCOL
     6 LÒ XO LỌC NHỚT
     7 VAN NHỚT
     8 LÒ XO VAN NHỚT
     9 ĐO NHỚT
    10 TRỤC ĐIỀU KHIỂN NỒI
    11 LÒ XO TRỤC ĐIỀU KHIỂN NỒI
    12 TAY ĐỠ DÂY AMBRAYA (CÔN)
    13 BU LÔNG VAN NHỚT 10MM
    14 LONG ĐỀN KIM LOẠI
    15 RON CAO SU GIÒ ĐẠP 16X28X7
    16 RON CAO SU TRỤC ĐIỀU KHIỂN NỒI 9MM
    17 RON ĐO NHỚT 18×3.0
    18 CHÂN ỐP MÁY 8×12
    19 BU LÔNG LỐC NỒI 6×40
    20 BU LÔNG LỐC NỒI 6X55
    21 BU LÔNG LỐC NỒI 6X65
    22 BU LÔNG LỐC NỒI 6X20
    23 BU LÔNG LỐC NỒI 6X95