SƠ ĐỒ MÁY

DAELIM: VỎ MÁY

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm     1 LỐC MÁY NỒI     2 BỘ LỐC MÁY NỒI     3 RON LỐC MÁY     4 LỐC MÁY DÊN     Read More

Daelim: ĐẦU XY LANH

STT Sản Phẩm Mã sản phẩm      2 DẪN VAL VSE1      3 DẪN VAL      4 BỘ PHẬN GIỮ TRỤC CAM      5 RON ĐẦU XYLANH      Read More

DAELIM: XY LANH

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm      1 XY LANH      2 RON XY LANH      3 CHÂN BU LÔNG XY LANH 10X16      4 BU LÔNG 6X70 Read More

DAELIM: BỘ SỐ

  STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm 1 GIÁ ĐỠ 2 TRỤC CHÍNH BỘ SỐ 3 CỐT NHÔNG 4 BỘ RĂNG SỐ 5 BỘ RĂNG CỐT NHÔNG 6 Read More