Honda S90Z – nghề chơi củng lắm công phu

Sau đây xin giới thiệu đến độc giả các công đoạn phục chế lại Honda S90Z hơn 40 năm

1. Soạn đồ….. làm gì trước , làm gì sau ?


2. Làm máy

Thay thế vít lửa bằng IC

3. Sơn,xi

4. Ráp, nối

5. Hoàn thành, lung linh dưới nắng

Trực tiếp anh Trần Hoài – Sài Gòn