DAELIM: ẮT PÍT TÔNG

PHÍ GIAO HÀNG: Nội thành Hồ Chí Minh: 20,000 – ngoại thành Hồ Chí Minh: 40,000

LIÊN HỆ: 0935039188 – Email: admin@4phuong8huong.com

 

1. CHÂN (ẮT) PÍT TÔNG

MÃ SẢN PHẨM:

TÌNH TRANG:

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: Gắn được cho Daelim VC125, VS125, VT125 (Magma 125)

GIÁ:

 

DAELIM: TAY DÊN – DÊN – PÍT TÔNG