4. SPECIFICATIONS

YAMAHA VIRAGO XV 500 – 1983

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA VIRAGO XV500 – 1983 YAMAHA VIRAGO Xv 500 – 1983  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản Read More

HONDA CB 550 CAFE RACER – 1975

HONDA CB550 CAFERACER – 1975 HONDA CB550 CAFE RACER – 1975  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

SUZUKI TS 250 – 1977

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe SUZUKI TS250 – 1977 SUZUKI TS250 – 1977 specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

SUZUKI GZ 250 – 2001

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe SUZUKI GZ250 Marauder – 2001 SUZUKI GZ250 – 2001 specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

YAMAHA DT 175 – 1981

thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA DT175 – 1981 YAMAHA DT175 – 1981  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

YAMAHA XS 1100 – 1978

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA XS11 – 1978 YAMAHA XS1100 – 1978 specifications (technical data) and photos   Thông tin General information Dòng: Model: XS1100E Read More

YAMAHA V-STAR XVS 250 – 2008

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA V-STAR XVS250 – 2008 YAMAHA VSTAR XVS250 – 2008 specifications (technical data) and photos Thông tin General information Dòng: Model: Read More

HONDA CX 500 – 1979

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA CX 500 – 1979 HONDA CX500 – 1979  specifications (technical data) and photos Thông tin General information Dòng: Model: Read More

KAWASAKI NINJA 500 R – 1990

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe KAWASAKI NINJA EX500 – 1990 KAWASAKI NINJA GPZ500S – 1990  specifications (technical data) and photos Thông tin General information Dòng: Read More

HONDA MAGNA VF 1100 C – 1985

HONDA MAGNA VF1100C – 1985 HONDA MAGNA VF1100C – 1985 specifications (technical data) and photos   Thông tin General information Dòng: Model: Honda Magna VC65 Năm: Year: 1985 Thể Read More