4. SPECIFICATIONS

HONDA REBEL CMX 250 C – 1986

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA REBEL CMX250  – 1986 HONDA REBEL CMX250C – 1986  specifications (technical data) and photos   Thông tin cơ bản Read More

HONDA SHADOW VT 750 RS – 2010

HONDA SHADOW RS 750 – 2010 thông số kỹ thuật và hình ảnh HONDA SHADOW VT750RS – 2010 specifications (technical data) and photos   Thông tin cơ bản General Read More

SUZUKI GXS 650 F – 2008

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe SUZUKI GXS 650F – 2008 SUZUKI GXS650 F – 2008  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General Read More

YAMAHA MX 175 – 1979

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA MX175 – 1979 YAMAHA MX175 – 1979  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

YAMAHA ENDURO RT 360 – 1973

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA ENDURO RT360 – 1973 YAMAHA ENDURO RT360 – 1973  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General Read More