Phân biệt các phiên bản xe Yamaha SR 400

To identify Yamaha SR 400 model by Frame No. / VIN

1. Mã số nhận dạng Yamaha SR400 – số khung-sườn

Nhận dạng qua số khung-sườn được xem là quan trọng nhất, những phần linh kiện khác không giống thì xe đó đã bị thay thế linh kiện từ một xe khác không cùng năm.

Tags: