custom Archive

YAMAHA VIRAGO XV 500 – 1983

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA VIRAGO XV500 – 1983 YAMAHA VIRAGO Xv 500 – 1983  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản Read More

HONDA CX 500 – 1979

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA CX 500 – 1979 HONDA CX500 – 1979  specifications (technical data) and photos Thông tin General information Dòng: Model: Read More

HONDA MAGNA VF 1100 C – 1985

HONDA MAGNA VF1100C – 1985 HONDA MAGNA VF1100C – 1985 specifications (technical data) and photos   Thông tin General information Dòng: Model: Honda Magna VC65 Năm: Year: 1985 Thể Read More

YAMMAHA XS 400 F – 1979

YAMAHA XS400F – 1979 YAMAHA XS400F – 1979  specifications (technical data) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: XS400F Năm: Year: 1979 Thể loại: Category: Read More

Honda NV 750 Custom – 1983

Honda NV750 Custom – 1983 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda NV750 Custom – 1983 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda VT750C Read More

Honda GL 125 – 1983

Honda GL125 – 1983 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda GL125 – 1983 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Honda Magna VF 750C – 1982

Honda Magna VF750C – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Magna VF750C – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda V45 Read More

Kawasaki Z 250 LTD – 1982

Kawasaki Z250LTD – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Z250LTD – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Kawasaki Z250LTD Năm: Read More

Honda CM 250 Custom – 1983

Honda CM250 Custom – 1983 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CM250 Custom – 1983 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda CM250C Model: Read More