3. KỸ THUẬT

THỜI GIAN ĐÁNH LỬA

Thời gian đánh lửa dường như là một trong những điều làm thợ máy sợ nhất, tui đã từng thấy nhiều gã nhảy thẳng vào hộp số và Read More