cafe racer Archive

HONDA CB 550 CAFE RACER – 1975

HONDA CB550 CAFERACER – 1975 HONDA CB550 CAFE RACER – 1975  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

SUZUKI GOSSE SG 350 N – 1994

SUZUKI GOSSE SG350 – 1994 thông số kỹ thuật và hình ảnh SUZUKI GOSSE SGN350N – 1994  specifications (technical data) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

BMW K 100RS Cafe Racer – 1987

BMW K100RS – 1987  thông số kỹ thuật và hình ảnh BMW K100RS – 1987  specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: BMW K100RS Model: Read More

Kawasaki W 800 Cafe Racer – 2011

Kawasaki W800 Cafe Racer – 2011 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki W800 Cafe Racer – 2011 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Kawasaki Read More

Honda GB250 Clubman – 1984

“Option” Honda GB250 Clubman – 1988 – modified thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda GB 250 Clubman – 1988 – modified specifications and pictures Thông tin cơ bản Read More

Honda CBX 2000 V12 cafe racer

Honda CBX2000 V12 cafe racer thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CBX2000 V12 cafe racer specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Honda CB 750 cafe racer – 1981

Honda CB750 cafe racer – 1981 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CB750 cafe racer – 1981 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

Honda GB 250 Clubman – 1995

Honda GB250 Clubman – 1995 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda GB250 Clubman – 1995 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Honda GB 250 Read More