125cc Archive

KAWASAKI ELIMINATOR EL 125 – 2001

KAWASAKI ELIMINATOR EL125 – 2001 KAWASAKI ELIMINATOR EL125 – 2001  specifications (technical data) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Read More

HONDA CB 125 S – 1975

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA cb125s – 1975 HONDA  CB125S – 1975 specifications (technical data) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

MBK Thunder 125 – 2001

MBK Thunder 125 – 2001 thông số kỹ thuật và hình ảnh MBK Thunder 125 – 2001 specifications and pictures   Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Read More

Skyteam Skymini 125

“Option” Skyteam Skymini 125 thông số kỹ thuật và hình ảnh Skyteam Skymini 125 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Mini Read More

Yamaha Trail AT 3 – 1973

Yamaha Trail AT3 – 1973 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Trail AT3 – 1973 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Yamaha AT-3 Model: Read More

Yamaha YA 6 – 1964

Yamaha YA6 – 1964 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha YA6 – 1964 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Honda CM 125T – 1979

Honda CM125T – 1979 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Custom CM125T – 1979 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda CM125T Năm: Read More

Yamaha DT 125 LC – 1986

Yamaha DT 125LC – 1986 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha DT125LC – 1986 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha DT125LC Năm: Read More