offroad Archive

SUZUKI TS 250 – 1977

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe SUZUKI TS250 – 1977 SUZUKI TS250 – 1977 specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

YAMAHA DT 175 – 1981

thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA DT175 – 1981 YAMAHA DT175 – 1981  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

YAMAHA TRICKER XG 250 – 2004

YAMAHA TRICKER XG250 – 2004 thông số kỹ thuật và hình ảnh YAMAHA TRICKER XG250 – 2004  specifications (technical data information) and pictures Thông tin cơ bản General information Read More

Honda SLR 650 – 1997

Honda SLR650 – 1997 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda SLR650 – 1997 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda SLR 650 Năm: Read More

Honda AX 1 – 1988

Honda AX1 – 1988 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda AX1 – 1988 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda AX-1 Model: Honda NX250 Read More

Suzuki RH 250 -1984

Suzuki RH250 -1984 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki RH250 -1984 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Suzuki RH250 Năm: Year: 1984 Thể Read More

Yamaha Trail AT 3 – 1973

Yamaha Trail AT3 – 1973 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Trail AT3 – 1973 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Yamaha AT-3 Model: Read More

Yamaha Serow XT 225 – 1988

Yamaha Serow XT225 – 1988 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Serow XT225 – 1988 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

Suzuki Hustler TS 50 -1979

Suzuki Hustler TS50 -1979 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki Hustler TS50 -1979 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Yamaha DT 125 LC – 1986

Yamaha DT 125LC – 1986 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha DT125LC – 1986 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha DT125LC Năm: Read More