offroad Archive

Honda SL 350 – 1969

“Option” Honda SL350 – 1969  thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda SL350 – 1969  specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Read More

Honda XL 230 – 2002

Honda XL230 – 2002 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda XL230 – 2002 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda BA-MC36 Năm: Year: Read More

Honda XR 230 Motard – 2009

Honda XR230 Motard – 2009 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda XR230 Motard – 2009 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda XR230 Read More

honda xlx250R – 1983

Honda XLX250R – 1983 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda XLX 250R – 1983 pecifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda XLX 250R Read More

Yamaha TW200 Tracker

Yamaha TW200 Tracker thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha TW200 Tracker specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Động Read More

Yamaha TW200 Tracker

Yamaha TW200 Tracker thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha TW200 Tracker specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Read More

Yamaha DT 175 – 1994

Yamaha DT175 – 1994  thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha DT175 – 1994  specifications (techinical data information) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More