Standard Archive

HONDA CB 350 – 1972

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA CB350 – 1972 HONDA CB350 – 1972  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

HONDA CL 100 – 1971

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA C L100 – 1971 HONDA CL100 – 1971  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Read More

HONDA CL 350 – 1971

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA C 350 – 1971 HONDA CL350 – 1971  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Read More

KAWASAKI KZ 400 – 1975

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe KAWASAKI KZ400 – 1975 KAWASAKI KZ400 – 1975  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

HONDA HAWK CB 400 T – 1978

HONDA HAWK CB400 T – 1978 HONDA DREAM CB400T – 1978  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: CB400T I Năm: Year: Read More

YAMAHA XS 1100 – 1978

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA XS11 – 1978 YAMAHA XS1100 – 1978 specifications (technical data) and photos   Thông tin General information Dòng: Model: XS1100E Read More

HONDA CB 360 T – 1975

HONDA CB360T – 1975 HONDA CB360 T – 1975 specifications (technical data) and pictures   Thông tin General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Động cơ Engine Read More

KAWASAI KZ 440 – 1981

KAWASAI KZ440 – 1981 KAWASAI KZ440 – 1981  specifications (technical data) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Custom Động Read More