minibike Archive

Honda Sky – 1982

Honda Sky – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Sky – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Honda Squash AB 11 – 1981

Honda Squash AB11 – 1981 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Squash AB11 – 1981 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Honda Zook – 1990

Honda Zook – 1990 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Zook – 1990 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Honda Bite – 2002

“Option” Honda Bite – 2002 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Bite – 2002 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda Dax Model: Năm: Read More

Suzuki Choinori – 2005

Suzuki Choinori – 2005 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki Choinori – 2005 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Honda Dax CT 70 – 1993

Honda Dax CT70 – 1993 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Dax CT70 – 1993 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda Dax Model: Read More

Honda Dax ST 50 Drag

Honda Dax ST50 Drag thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Dax ST50 Drag specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda Dax Model: Trail, Dachshund Read More

Honda Dax ST 90 – 1990

Honda Dax ST90 – 1990 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Dax ST90 – 1990 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda Dax Model: Read More

Skyteam Skymini 125

“Option” Skyteam Skymini 125 thông số kỹ thuật và hình ảnh Skyteam Skymini 125 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Mini Read More

Yamaha Lyric – 1980

Yamaha Lyric – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Lyric – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More