Touring Archive

KAWASAKI CONCOURS ZG 1000 – 2004

KAWASAKI CONCOURS ZG 1000 – 2004 KAWASAKI CONCOURS ZG1000 – 2004 specifications (technical data) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Read More

HONDA ST 1100 – 1993

HONDA ST 1100 – 1993 thông số kỹ thuật và hình ảnh HONDA ST1100 – 1993  specifications (technical data) and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

Honda CB 1100EX – 2014

Honda CB1100EX – 2014 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CB1100EX – 2014 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda CB1100EX Năm: Year: Read More

BMW F 650 CS – 2003

BMW F650CS – 2003  thông số kỹ thuật và hình ảnh BMW F650CS – 2003  specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

BMW R 1150 R – 2001

BMW R1150R – 2001  thông số kỹ thuật và hình ảnh BMW R1150R – 2001  specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: BMW R1150R Model: Read More

Honda CB 1100EX – 2014

Honda CB1100EX – 2014 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CB1100EX – 2014 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Honda CB 1100 – 2011

“Option” Honda CB1100 – 2011 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CB1100 – 2011 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Read More

Honda CB 1100 – 2012

Honda CB1100 – 2012 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CB1100 – 2012 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More