1. LỊCH SỬ

TUYỆT TÌNH CA

TUYỆT TÌNH CA – LỜI BÁI HÁT GỐC Tác giả: Khuyết danh (nhiều lời đồn do cố nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang sáng tác trong trại tù cải Read More

Harley Davidson Sportster history

Tiếng Việt The Sportster is a line of motorcycles produced continuously since 1957 by the Harley Davidson motor company. Sportster models are designated in Harley-Davidson’s product code by Read More