Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella P.2

Source: Kawasaki Estrella Tank Colours
Phân biệt qua bình xăng lớn:
“Kawasaki Estrella Tank Colours”

Cần 3 bước để nhận dạng tương đối chính xác cho một chiếc xe Kawasaki Estrella, mỗi bước nhận dạng sẽ là một phần, Có 3 phần để tham khảo, bạn đang đọc P.2

Dòng xe Estrella đã qua rất nhiều năm từ năm 1993 – cho đến nay đã khẳng định được thương hiệu, chất lượng, và lượng người chơi. Trong ngần ấy năm đó có rất phiên bản được sản xuất, xin gửi đến các bạn cách nhận dạng đơn giản nhất qua nhìn từ bên ngoài, và nơi dễ thấy nhất là bình xăng lớn, cẩn thận sẽ rất dễ nhầm lỡ và loạn màu.

Kawasaki Estrella 250: Nơi thời gian lắng đọng
Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella
Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella P.3