classic Archive

YAMAHA MX 175 – 1979

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA MX175 – 1979 YAMAHA MX175 – 1979  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

YAMAHA ENDURO RT 360 – 1973

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe YAMAHA ENDURO RT360 – 1973 YAMAHA ENDURO RT360 – 1973  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General Read More

HONDA CB 350 – 1972

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA CB350 – 1972 HONDA CB350 – 1972  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

HONDA CL 100 – 1971

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA C L100 – 1971 HONDA CL100 – 1971  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Read More

HONDA CL 350 – 1971

Thông số kỹ thuật và hình ảnh xe HONDA C 350 – 1971 HONDA CL350 – 1971  specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Read More

HONDA CB 360 T – 1975

HONDA CB360T – 1975 HONDA CB360 T – 1975 specifications (technical data) and pictures   Thông tin General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Category: Động cơ Engine Read More

Suzuki K 50 Colleda – 1996

Suzuki K50 Colleda – 1996 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki K50 Colleda – 1996 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Yamaha Trail AT 3 – 1973

Yamaha Trail AT3 – 1973 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Trail AT3 – 1973 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Yamaha AT-3 Model: Read More

Yamaha YB 1- 2000

Yamaha YB1- 2000 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha YB1- 2000 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Yamaha YB-1 Model: Yamaha YB-1 Năm: Year: Read More