classic Archive

Honda SS 125 A – 1969

“Option” Honda SS125A – 1969 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda SS125A – 1969 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể Read More

Kawasaki Estrella BJ 250 – 2002

“Option” Kawasaki Estrella BJ250 – 2001 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Estrella BJ250 – 2001 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Kawasaki BJ250 Read More

Honda CD 125 T Benly – 2002

Honda CD125T Benly – 2002 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CD 125T  Benly – 2002 pecifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda CD Read More

Kawasaki Estrella BJ 250 – 2010

“Option” Kawasaki Estrella BJ250 – 2010 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Estrella BJ250 – 2010 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

BMW R 67/2 – 1953

BMW R67/2 – 1953  thông số kỹ thuật và hình ảnh BMW R67/2 – 1953  specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: BMW R52/2 Model: Read More

Honda SL 350 – 1969

“Option” Honda SL350 – 1969  thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda SL350 – 1969  specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Read More

Honda CBX 1000 – 1978

Honda CBX1000 – 1978 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CBX1000 – 1978 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda CBX1000 Năm: Year: Read More

BMW R 75/5 – 1975

“Option” BMW R75/5 – 1975  thông số kỹ thuật và hình ảnh BMW R75/5 – 1975  specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Read More

Kawasaki W 800 – 2012

Kawasaki W800 – 2012 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki W800 – 2012 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More