(VIDEO) ĐỘNG CƠ XE DAELIM 125 HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

How did Daelim 125’s engine work ?