TÌm hiểu về đơn vị phân khối trong động cơ xe

Displacement

Phân khối (tiếng anh: cubic centimetre) biểu tượng là cm3 đọc ngắn gọn là ccccm. Phân khối thường được sử dụng như là một đơn vị đo thể tích xuất phát từ đơn vị “SL” m3 và tương ứng với thể tích của một khối lập phương, tiêu chuẩn là “1 cm x 1 cm x 1 cm”. Một cm3 tương ưng với “1/1,000,000” của m3, hay “1/1000” của lít gọi là 1 ml củng được theo cách đó “1 cm3 ≡ 1 ml”. Khối lượng của một cm3 nước ở 3.98 °C thì bằng với 1 gam.

Cubic centimetre là đơn vị đo thể tích buồng đốt trong động cơ xe.  Được tính bằng công thức:

 

97674d0054e498e208c035c511f5dfb9

d: phân khối

b: kích cỡ của xy lanh

s: chiều dài của dên

n: số lượng xy lanh

Chuyển đổi:

  • 1 millilitre = 1 cm3
  • 1 litre = 1000 cm3
  • 1 cubic inch = 16.387 cm3