Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella

Source: www.kawasaki-estrella.com

Cần 3 bước để nhận dạng tương đối chính xác cho một chiếc xe Kawasaki Estrella, mỗi bước nhận dạng sẽ là một phần, Có 3 phần để tham khảo, bạn đang đọc P.1 nhận dạng qua số khung-sườn được xem là quan trọng nhất, những phần linh kiện khác không giống thì xe đó đã bị thay thế linh kiện từ một xe khác không cùng năm.

1. Mã số nhận dạng Kawasaki Estrella – số khung-sườn

“Kawasaki Estrella ID Numbers”

2. Mã số nhận dạng Kawasaki Estrella – số trên phụ tùng

“Kawasaki Estrella Part Numbers”

Kawasaki Estrella 250: Nơi thời gian lắng đọng
Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella P.2
Phân biệt các đời xe Kawasaki Estrella P.3