cruiser Archive

HONDA SHADOW VT 750 RS – 2010

HONDA SHADOW RS 750 – 2010 thông số kỹ thuật và hình ảnh HONDA SHADOW VT750RS – 2010 specifications (technical data) and photos Thông tin cơ bản General information Read More

Honda Shadow VT 400 – 2003

Honda Shadow VT400 – 2003 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Shadow VT400 – 2003 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

Honda Shadow Phantom VT 750 – 2012

Honda Shadow Phantom VT750 – 2012 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Shadow Phantom VT750 – 2012 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

Honda Rebel CMX 250 – 2014

Honda Rebel CMX250 – 2014 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Rebel CMX250 – 2014 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda Read More

Yamaha Vmax VMX 1200 – 1995

“Option” Yamaha Vmax – 1995 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Vmax – 1995 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: V-max Model: Read More

Yamaha Vmax – 1991

Yamaha Vmax – 1991 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Vmax – 1991 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: V-max Model: V-max Năm: Year: Read More

Yamaha Vmax – 1989

Yamaha Vmax – 1989 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Vmax – 1989 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  V-max Model: V-max Năm: Year: Read More

Honda Rebel CA 250 – 1996

Honda Rebel CA250 – 1996 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Rebel CA250 – 1996 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Honda Shadow VT 1100 C – 1992

“Option” Honda Shadow VT1100C – 1992 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Shadow VT1100C – 1992 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda Read More