Dnepr MT16 – 1985 thông số kỹ thuật và hình ảnh Dnepr MT16 – 1985 specifications (Technical data)  and pictures ông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More