honda 67 Archive

honda cd50 – 1970

Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda CD 50 Model: Honda CD 50 Năm: 1970 Year: 1970 Thể loại: Classic Category: Classic Động cơ và truyền động Read More

honda s50 – 1965

“Vào những năm 1966 – 1967, khi các xe Nhật-Bản được phép du nhập vào Việt-Nam, tất cả đều phải nằm trong quy-định là chỉ được từ 50 Read More

honda S65 – 1965

Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda CS 65 Năm: Year: 1965 Thể loại: Category: Classic Động cơ và truyền động Engine and transmission Phân khối: Read More

honda ss50e – 1971

Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda SS 50E Model: Honda SS 50E Năm: 1971 Year: 1971 Thể loại: Classic Category: Classic Động cơ và truyền động Read More

honda ss50m – 1969

Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda SS 50M Model: Honda SS 50M Năm: 1969 Year: 1969 Thể loại: Classic Category: Classic Động cơ và truyền động Read More

honda ss50 – 1966

Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda SS 50 Model: Honda SS 50 Năm: 1966 Year: 1966 Thể loại: Classic Category: Classic Động cơ và truyền động Read More

honda CL50 scrambler – 1968

Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda CL 50 Model: Honda CL 50 Năm: 1968 Year: 1968 Thể loại: Classic Category: Classic Động cơ và truyền động Read More

honda ss50v – 1972

Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda SS 50V Model: Honda SS 50V Năm: 1972 Year: 1972 Thể loại: Classic Category: Classic Động cơ và truyền động Read More

honda ss50 – 1967

Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda SS 50 Model: Honda SS 50 Năm: 1967 Year: 1967 Thể loại: Classic Category: Classic Động cơ và truyền động Read More

Honda ss 50 – 1967

“Option” 1. Honda CL68 Handlebar  – Honda ss50 (66) Handlebar keeper 2. Honda CL68 handlebar control switch 3. Honda CD50 wheels (bánh xe) – Honda CL90 front shocks Read More