Kawasaki Archive

Kawasaki Z 800 – 2014

Kawasaki Z800 – 2014 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Z800 – 2014 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Kawasaki Z-800 Model: Kawasaki Z-800 Read More

Kawasaki 250 TR BJ 250F – 2002

“Option” Kawasaki 250TR BJ250F – 2002 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki 250TR BJ250F – 2002 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Kawasaki BJ250F Read More

Kawasaki B1 – 1969

Kawasaki B1 – 1969 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki B1 – 1969 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Kawasaki KX 65 – 2005

Kawasaki KX65 – 2005 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki KX65 – 2005 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Kawasaki Z 250 LTD – 1982

Kawasaki Z250LTD – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Z250LTD – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Kawasaki Z250LTD Năm: Read More

Kawasaki KLX 110 – 2006

Kawasaki KLX110 – 2006 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki KLX110 – 2006 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Kawasaki W 800 – 2014

Kawasaki W800 – 2011 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki W800 – 2011 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: W800 Model: Kawasaki Read More

Kawasaki W 800 Cafe Racer – 2011

Kawasaki W800 Cafe Racer – 2011 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki W800 Cafe Racer – 2011 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Kawasaki Read More

Kawasaki KLX 300R – 2006

Kawasaki KLX300R – 2006 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki KLX300R – 2006 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Kawasaki KLX300R Năm: Year: Read More

Kawasaki W 800 – 2011

Kawasaki W800 – 2011 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki W800 – 2011 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Kawasaki W800 Read More