scooter Archive

honda CH250 freeway – 1993

Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Freeway CH 250 Năm: Year: 1993 Thể loại: Category: Scooter Động cơ và truyền động Engine and transmission Phân khối: Read More

honda forza 250 – 2009

Thông tin cơ bản General information Dòng: Forza 250 Model: Forza 250 Năm: 2009 Year: 2009 Thể loại: Scooter Category: Scooter Động cơ và truyền động Engine and Read More

Suzuki gemma 250 – 2008

General information Model: Suzuki Gemma Year: 2008 Category: Scooter Rating: 64.8 out of 100. Show full rating and compare with other bikes Engine and transmission Displacement: 249.00 ccm Read More

Piaggio MP3 250 – 2009

Piaggio MP3 250 – 2009 thông số kỹ thuật và hình ảnh Piaggio MP3 250 – 2009 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Piaggio Read More