Bigdog Pitbull – 2009 thông số kỹ thuật và hình ảnh Bigdog Pitbull – 2009 specifications and pictures General information Model: Big Dog Pitbull Year: 2007 Category: Custom Read More