yamaha Archive

Yamaha XS 250 Special – 1982

Yamaha XS 250 Special – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha XS250 Special – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha Read More

Yamaha Passol – 1980

Yamaha Passol – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Passol – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Yamaha SRX-6 Read More

Yamaha LC 50 – 1980

Yamaha LC50 – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha LC50 – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Yamaha SRX-6 Read More

Yamaha SRX 600 – 1985

Yamaha SRX600 – 1985 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha SRX600 – 1985 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Yamaha SRX-6 Read More

Yamaha SR 400 – 1990

Yamaha SR400 – 1990 thông số kỹ thuật và hình ảnh YYamaha SR400 – 1990 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Yamaha SR 400 Model: Read More

Yamaha Fazer FZX 750 – 1987

“Option” Yamaha Fazer FZX750 – 1987 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Fazer FZX750 – 1987 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha Read More