250cc Archive

Honda Rebel CMX 250 – 2014

Honda Rebel CMX250 – 2014 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Rebel CMX250 – 2014 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda Read More

Suzuki SW 1 – 1992

Suzuki SW1 – 1992 thông số kỹ thuật và hình ảnh Suzuki SW1 – 1992 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Suzuki SW-1 Model: Suzuki SW-1 Read More

Honda CM 250 Custom – 1983

Honda CM250 Custom – 1983 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda CM250 Custom – 1983 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Honda CM250C Model: Read More

Yamaha XS 250 Special – 1982

Yamaha XS 250 Special – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha XS250 Special – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha Read More

Honda Forza NSS 250S – 2006

Honda Forza NSS 250S – 2006 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Forza NSS250S – 2006 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha SRX-6 Model: Read More

Honda Rebel CA 250 – 1996

Honda Rebel CA250 – 1996 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Rebel CA250 – 1996 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Kawasaki Estrella BJ 250 – 2002

“Option” Kawasaki Estrella BJ250 – 2001 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Estrella BJ250 – 2001 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Kawasaki BJ250 Read More

Kawasaki Estrella BJ 250 – 2010

“Option” Kawasaki Estrella BJ250 – 2010 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Estrella BJ250 – 2010 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Read More

Honda GB250 Clubman – 1984

“Option” Honda GB250 Clubman – 1988 – modified thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda GB 250 Clubman – 1988 – modified specifications and pictures Thông tin cơ bản Read More

Honda Big Ruckus PS 250 – 2007

Honda PS250 Big Ruckus  – 2007 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda PS250 Big Ruckus  – 2007 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More