250cc Archive

Yamaha Maxam CP 250 – 2009

Yamaha Maxam CP250 – 2009 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Maxam CP250 – 2009 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha CP250 Read More

Yamaha YD 250 – 1983

Yamaha YD250 – 1983 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha YD250 – 1983 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More

Kawasaki 250 TR BJ 250F – 2002

“Option” Kawasaki 250TR BJ250F – 2002 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki 250TR BJ250F – 2002 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Kawasaki BJ250F Read More

Yamaha Serow XT 225 – 1988

Yamaha Serow XT225 – 1988 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Serow XT225 – 1988 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Read More

Yamaha Bronco ST 225 – 1997

Yamaha Bronco ST 225 – 1997 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha BroncoST225 – 1997 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha ST225 Read More

Honda SL 230 – 2001

Honda SL230 – 2001 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda SL230 – 2001 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Hond SL230 Năm: Year: Read More

Yamaha Serow XT 250 – 2006

Yamaha Serow XT250 – 2006 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Serow XT250 – 2006 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha XT250 Read More

Kawasaki Z 250 LTD – 1982

Kawasaki Z250LTD – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Kawasaki Z250LTD – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Kawasaki Z250LTD Năm: Read More

Honda Hornet CB 250F – 1998

Honda Hornet CB250F – 1998 thông số kỹ thuật và hình ảnh Honda Hornet CB250F – 1998 pecifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Honda CB250F Read More