Small Storm Archive

Lịch sử hãng xe Kawasaki

Công ty Kawasaki được thành lập vào năm 1896 bởi Shozo Kawasaki hoạt động như một nhà máy đóng tàu chuyên đóng tàu thép vượt biển. Lúc đầu, Read More

Honda 67

Honda 67 tên đầy đủ là Honda Benly 50, là một trong những ‘đứa con’ đầu tiên của người sáng lập Honda, ông Soichiro Honda. Honda Benly 50.  Read More