Daelim Archive

DAELIM: XI LANH

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm      1 XY LANH      2 RON XY LANH      3 CHÂN BU LÔNG XY LANH 10X16      4 BU LÔNG 6X70 Read More

DAELIM: BỘ SỐ

  STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm 1 GIÁ ĐỠ 2 TRỤC CHÍNH BỘ SỐ 3 CỐT NHÔNG 4 BỘ RĂNG SỐ 5 BỘ RĂNG CỐT NHÔNG 6 Read More

DAELIM 125: CẦN SỐ

PHÍ GIAO HÀNG: Nội thành Hồ Chí Minh: 20,000 – ngoại thành Hồ Chí Minh: 40,000 LIÊN HỆ: 0935039188 – Email: admin@4phuong8huong.com   1. CẦN SỐ DAELIM MÃ SẢN Read More

DAELIM 125: CỐC ĐỒNG HỒ

PHÍ GIAO HÀNG: Nội thành Hồ Chí Minh: 20,000 – ngoại thành Hồ Chí Minh: 40,000 LIÊN HỆ: 0935039188 – Email: admin@4phuong8huong.com   1. BỘ ĐỒNG HỒ DAELIM MÃ Read More