DAELIM: BỘ SỐ

1_1_113a

 

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm
1 GIÁ ĐỠ
2 TRỤC CHÍNH BỘ SỐ
3 CỐT NHÔNG
4 BỘ RĂNG SỐ
5 BỘ RĂNG CỐT NHÔNG
6 BÁNH RĂNG C-1
7 BẠC C-1
8 BÁNH RĂNG M-2
9 BÁNH RĂNG C-2
10 SƠ MI (ỐNG LÓT) 20X23X9
11 BÁNH RĂNG
12 SƠ MI (ỐNG LÓT) 20MM
13 BÁNH RĂNG C-3
14 BÁNH RĂNG M-4
15 SƠ MI (ỐNG LÓT) 23X10
16 BÁNH RĂNG C-4
17 BÁNH RĂNG M-5
18 BÁNH RĂNG C-5
19 NHÔNG
20 PHE NHÔNG
21 ỐC 6X16
22 ỐC 6X9
23 LONG ĐỀN 15MM
24 LONG ĐỀN 20MM
25 LÔNG ĐỀN RĂNG 20MM
26 VÒNG ĐỆM 20MM
27 PHỐT 20X34X7
28 BẠC ĐẠN 6004
29 BẠC ĐẠN 6204
30 BẠC ĐẠN 6202Z