DAELIM: CAM – CÒ – XUPAP

1_1_103a

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm
1 PHỐT CAO SU CHÂN VAN DVSS
2 CAM DCS
3 ỐNG LÓT CAM 14MM DCSB
4 TRỤC (CỐT) CAM DCCS
5 DHVRA
6 LÒ XO CÒ DVRAS
7 DHVRA
8 LÒ XO CÒ DVRAS
9 TRỤC CÒ DHVRAS
10 XUPAP (VAN) NẠP DVI
11 XUAPAP (VAN) XẢ DVO
12 LÒ XO XUPAP (VAN) DVS
13 NÚT CHẶN DVSR
14 LONG ĐẾN ĐỆM DVSS
15 CHỐT VAN DVC
16 BU LÔNG TRỤC CAM 6X35 DCCSB
17 BU LÔNG CÒ DTAS
18 ỐC CÒ DTAN
19 ẮT TRỤC CÒ DHVRASB