DAELIM: NẮP MÁY BỘ LỬA

1_1_108a

 

STT Sản Phẩm Mã Sản Phẩm
1 NẮP MÁY BỘ LỬA
2 NẮP CHỤP BỘ ĐỀ
3 NẮP MANG CÁ
4 RON (GIOĂNG) LỐC LỬA
5 NÚT ỐP LỬA TRÊN
6 NÚT LỐC LỬA 30MM
7 RON CAO SU 27.4X2.4
8 RON CAO SU 13.8X2.5
9 RON CAO SU 63X3
10 BU LÔNG 6X22
11 BU LÔNG 6X25
12 BU LÔNG 6X40
13 BU LÔNG 6X55
14 BU LÔNG 6X65