Puch SG250 – 1957 thông số kỹ thuật và hình ảnh Puch SG250 – 1957 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More