yamaha Archive

Yamaha FZ 1 Fazer – 2012

Yamaha FZ1 Fazer – 2012 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha FZ1 Fazer – 2012 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: FZ 1 Read More

Yamaha XJR 1200 – 1995

Yamaha XJR1200 – 1995 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha XJR1200 – 1995 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha XJR1200 Năm: Year: Read More

Yamaha VOX XF 50 – 2009

Yamaha VOX XF50 – 2009 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha VOX XF50 – 2009 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha Giggle, Read More

Yamaha Popgal MS 50E – 1982

Yamaha Popgal MS50E – 1982 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Popgal MS50E – 1982 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Read More

Yamaha Trail AT 3 – 1973

Yamaha Trail AT3 – 1973 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Trail AT3 – 1973 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Yamaha AT-3 Model: Read More

Yamaha Maxam CP 250 – 2009

Yamaha Maxam CP250 – 2009 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Maxam CP250 – 2009 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Yamaha CP250 Read More

Yamaha YB 1- 2000

Yamaha YB1- 2000 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha YB1- 2000 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Yamaha YB-1 Model: Yamaha YB-1 Năm: Year: Read More

Yamaha YG 1 – 1963

Yamaha YG1 – 1963 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha YG1 – 1963 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng:  Yamaha YG-1 Model: Yamaha YG-1 Read More

Yamaha Lyric – 1980

Yamaha Lyric – 1980 thông số kỹ thuật và hình ảnh Yamaha Lyric – 1980 specifications and pictures Thông tin cơ bản General information Dòng: Model: Năm: Year: Thể loại: Read More