3. KỸ THUẬT

THỜI GIAN ĐÁNH LỬA

Thời gian đánh lửa dường như là một trong những điều làm thợ máy sợ nhất, tui đã từng thấy nhiều gã nhảy thẳng vào hộp số và Read More

Tỉ số nén là gì?

Tỉ lệ nén của động cơ đốt trong là thể tích bên trên pit-tông và đáy của buồng đốt (Bottom dead centre – “BDC”) đã được chia ra Read More